Obchodní podmínky

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 


Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

 

 

Zrušení objednávky

 


N1shop si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 


- Zboží již není sklad, prodejní cena nebo označení zboží v e-shopu obsahuje chybu a kupující neakceptuje opravenou kupní cenu či upřesnění označení zboží.
- U zboží se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje.
- Prodávájící má právo objednávku stornovat v případě, že kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje.

 


V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny a dojde ke zrušení jeho objednávky, bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nebo zaslána na jeho adresu dle dohody.
Kupující může objednávku stornovat kdykoliv, pokud nebyla ještě expedována (předána k přepravě). Storno objednávky může prodávající provést emailem nebo telefonicky. N1shop si vyhrazuje právo neakceptovat objednávky zákazníkům, kteří si opakovaně své předešlé objednávky nevyzvednou, či je zruší.

Výměna zboží
Kupující má právo na vrácení, či výměnu zboží, nebo na vrácení peněz do 14-ti dní, pokud:

 


- Je zboží nepoužité, čisté, nenošené. V opačném případě je prodejce oprávněn odmítnou přijetí zboží zpět, vzhledem k nesplnění zásad obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb.)
- Je zboží odesláno zpět na naši adresu (N Distribution s.r.o.. Administrativní centrum Ticie, Československého exilu 2062/8, 14300, Praha 4) v pevném obalu (nemusí to být nutně stejná krabice, ve které bylo zboží doručeno) tak, aby nemohlo být během dopravy zpět poškozeno.
- Spolu s vraceným zbožím zašle doklad o koupi zboží spolu s vyplněným návratovým listem (ke stažení zde).

 


Přeprava zboží
Přepravu a platbu si volí kupující při realizaci nákupu na www.n1shop.cz. Výše přepravních nákladů je aktualizována dle platných ceníků přepravců.

 

 

 

Politika bezpečnosti

 


Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje prodávajícímu a souhlasí s jejich zpracováním, shromažďováním, uchováním a evidencí za účelem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím a řádného trvání právního vztahu mezi zákazníkem a prodávajícím založeného uzavřenou kupní smlouvou. Zákazník dobrovolně poskytuje své osobní údaje a souhlasí s jejich poskytnutím třetím osobám za níže uvedených podmínek.

 


Prodávající neposkytuje takto získané osobní údaje třetím osobám, vyjma dopravcům zboží, a to pouze k řádnému doručení zboží zakoupeného zákazníkem a svým obchodním partnerům, a to pouze k obstarání zboží požadovaného zákazníkem. Osobní údaje jsou poskytovány pouze v minimálním rozsahu nutném k řádnému plnění z uzavřené kupní smlouvy mezi zákazníkem a prodávajícím.

 


Prodávající je řádně registrovaným správcem osobních údajů. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečeny proti zneužití. Nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.

 

Právní informace

 


Veškerý text a data zveřejněná na webových stránkách www.n1shop.cz mají pouze informativní charakter a mohou obsahovat chyby či nepřesnosti. Provozovatel stránek www.n1shop.cz si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění a nenese odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Informace poskytnuté touto webovou prezentací byly připraveny provozovatelem na základě veřejně přístupných informací a dat vyvinutých v rámci obchodní činnosti provozovatele a jiných zdrojů, o kterých je důvodný předpoklad jejich důvěryhodnosti. Bylo vynaloženo přiměřené úsilí k zajištění přesnosti materiálů a přiměřenosti prezentovaných informací.

 


Provozovatel stránek www.n1shop.cz nenese vůči třetím osobám odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaných prostřednictvím stránek www.n1shop.cz. Provozovatel www stránek rovněž neposkytuje přes veškerou vynakládanou péči jakoukoliv záruku, že www stránky jsou bez virů a jiných škodlivých komponentů.

 


Obsah stránek www.n1shop.cz je určen výhradně za účelem prohlížení a objednávání zboží. Informace publikované na www stránkách jsou chráněny autorským zákonem a stránky a poddomény www.n1shop.cz jsou autorským dílem. Prosíme, vyžádejte si výslovný písemný souhlas provozovatele stránek, v případě, že zamýšlíte reprodukce (kopírování, množení) jakéhokoliv obsahu www.n1shop.cz Produkty uvedené na stránkách www.n1shop.cz, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy třetích osob. Názvy a označení výrobků a firem jsou registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

 

 

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

 

 

 

Po obdržení zboží

 

V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do 3 dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

 

 

 

Objednané zboží je možné do 14 ti dnů od doručení vrátit bez udání důvodu (odstoupení od kupní smlouvy dle zákona 367/2000Sb). Takto vracené zboží musí být nepoužité, čisté, nepoškozené a schopné dalšího prodeje. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout převzetí k reklamaci zboží, které nesplňuje výše uvedené zásady. Kupující má povinnost písemně (e-mailem) informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy.

 

Takto vracené zboží musí být zabaleno v pevné krabici (nemusí to být nutně ta, ve které Vám zboží přišlo) tak, aby bylo vyloučeno poškození zboží během přepravy k prodejci. Zásilka musí obsahovat doklad o koupi zboží a vyplněný návratový list (ke stažení zde). Zboží musí být zasíláno doporučeně, nikoliv na dobírku! Prodejce není povinen reklamaci zaslanou na dobírku převzít.

 

 

 

Kupující má povinnost písemně (e-mailem) informovat prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

 

Záruka

 

Záruka na zboží se vztahuje pouze na závady, které jsou způsobeny výrobní vadou, či vadou materiálu. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno, dále pak na zboží, které je poškozené neodbornou montáží, či manipulací, nebo zanedbáním údržby zboží, nebo na závady způsobené běžným opotřebením.

 

Záruka na zboží vzniká dnem předání zboží kupujícímu (ať již kurýrem, českou poštou, či při osobním odběru) a trvá 24 měsíců. Zjistí-li kupující během této doby závadu vzniklou výrobní vadou, či vadou materiálu, je povinen zboží neprodleně reklamovat a dále jej nepoužívat. Prodejce si vyhrazuje právo zamítnout reklamaci takového zboží, které bylo zjevně dále používáno i přes zjištěnou vadu materiálu, či výrobní vadu. Délka záruční doby není délka životnosti výrobku. Z tohoto důvodu nelze běžné opotřebení vzniklé používáním reklamovat jako vadu výrobku. Pokud je zboží vyměněno za jiné, záruka vzniká dnem obdržení (předání) vyměněného zboží.

 

Prodejce je povinnen vyjádřit se k reklamaci do 30 dnů od data obdržení reklamace.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku. Uplatňovaná reklamace musí být vždy v souladu s tímto reklamačním řádem v jeho aktuálním a platném znění, které je součástí každé smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím. V případě, že prodejce neuzná reklamaci jako opodstatněnou a následně ji zamítne, má kupující právo obrátit se na soudního znalce v daném oboru, který vypracuje svůj vlastní nezávislý posudek. Jestliže se posudek soudního znalce liší od posudku prodávajícího a prodávající reklamaci přesto neuzná, vzniká kupujícímu i prodávajícímu právo obrátit se na příslušný soud.

 

Veškeré nabídky prodeje zboží umístěná na stránkách www.n1shop.cz jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně nabízeného zboží. Návrhem kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je odeslaná objednávka. Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká platná kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím.